رفتن به نوشته‌ها

برنامه های راهبردی برای امنیت غذایی و سازگاری به کم آبی

دسترسی به نتایج طرح تحقیقاتی تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست زمین، آب، غذا و محیط زیست و تحقیقات مرتبط بعدی به صورت وبینار و گزارش پژوهشی:

سامانه استانی بیلان آب و حسابداری آب کشاورزی: استان گلستان (41 دقیقه)

https://aparat.com/v/kQKes

ظرفیت آبی کشور برای خودکفایی (45 دقیقه)

https://aparat.com/v/J4wmE

بحران آب در ایران: چگونه کشور را خشک کردیم؟ (27 دقیقه)

https://aparat.com/v/A5XVI

اهمیت الگوی کشت در سازگاری به کم آبی (41 دقیقه)

https://aparat.com/v/s7514

تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست زمین، آب، غذا و محیط زیست: ارایه وبیناری کوتاهتر (28 دقیقه)

https://aparat.com/v/6Dugb

تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست زمین، آب، غذا و محیط زیست: ارایه وبیناری طولانی تر (80 دقیقه)

https://aparat.com/v/Xhmvd

گزارش های مرتبط:

  • اطلس خلا عملکرد و توان تولید گیاهان زراعی مهم در کشور در شرایط اقلیمی فعلی و آینده
  • مدل سازی رشد و تولید پوشش های گیاهی در سطح وسیع با SSM-iCrop2: گیاهان زراعی، سبزیجات، باغات میوه و مراتع
  • تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست آب، زمین، غذا و محیط­زیست: چشم انداز و سیاست­های لازم
  • مقایسه کشت هوازي برنج با کشت معمول از نظر مصرف آب در استان گلستان با روش مدلسازي
  • تهیه سیستم استانی بیلان و حسابداری آب کشاورزی با مدل‌سازی تولید گیاهی و موازنه آب در اراضی کشاورزی: مطالعه موردی استان گلستان

قابل دسترس در بخش “گزارش ها”

برخی از نتایج در کانال تلگرامی https://t.me/PPSLab_guasnr در دسترس می باشد. در صورت امکان در آینده  نتایج بیشتری از طرح منتشر خواهد شد.